Xuất vật tư để sản xuất

Hạch toán

Ghi tăng TK 154                              Chi phí SXKD dở dang

Ghi giảm TK 152                   Nguyên liệu, vật liệu

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Quản lý hộ kinh doanh\ Cập nhật\ Xuất kho, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn mã giao dịch 1 – Xuất nội bộ.

Xuất kho - Xuất vật tư để sản xuất

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, diễn giải, ngày lập, số phiếu,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, loại chi phí, vụ việc, ghi chú. Riêng Loại chi phí chọn mã 110 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu xuất kho).

Nhập kho - thẻ Chứng từ gốc

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý

 • Mã giao dịch: cho phép tạo các mã giao dịch nhập khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
 • Cột Giá, Tiền sẽ được tự động cập nhật khi thực hiện tính giá vốn hàng xuất cuối kỳ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 23 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap