Xuất điều chỉnh giá trị tồn kho

Hạch toán

1. Xuất điều chỉnh tăng:

Ghi tăng TK 154, 632, 646,…                   Chi phí SXKD dở dang, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý,…

Ghi giảm TK 152, 154, 155            Nguyên liệu, vật liệu; Thành phẩm; Hàng hóa

2. Xuất điều chỉnh giảm: hạch toán tương tự như trên nhưng với giá trị âm.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Quản lý hộ kinh doanh\ Cập nhật\ Xuất kho, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn mã giao dịch 7 – Xuất điều chỉnh.

Xuất kho - Xuất điều chỉnh giá trị tồn kho

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, diễn giải, ngày lập, số phiếu,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, loại chi phí, vụ việc, ghi chú.
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu xuất kho).

Nhập kho - thẻ Chứng từ gốc

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý

 • Mã giao dịch này thường chỉ được sử dụng trong trường hợp số lượng tồn = 0, tiền tồn khác 0.
 • Một số trường hợp dẫn đến số lượng tồn = 0, tiền tồn khác 0: chênh lệch do xử lý số lẻ khi tính giá vốn hàng xuất, chi phí mua hàng về khác tháng,…

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 23 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap