Vào số dư đầu kỳ tồn kho

Chức năng

 • Dùng để cập nhật số dư tồn kho đầu kỳ cho các hàng hoá, dịch vụ trước khi sử dụng chương trình.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Số dư\ Vào số dư đầu kỳ tồn kho.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Vào số dư đầu kỳ tồn kho

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Tồn đầu: nhập vào số lượng tồn kho đầu kỳ sử dụng chương trình.
  • Dư đầu: nhập vào giá trị tồn kho đầu kỳ sử dụng chương trình.
 • Lưu ý
  • Đối với hàng hoá, vật tư tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước thì cập nhật tại chức năng Vào chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước.
  • Chức năng này chỉ nhập 1 lần cho số dư tại Ngày bắt đầu nhập liệu, số dư cuối mỗi kỳ tiếp theo sẽ được hệ thống tự động tính toán.
 • Nhấn Lưu.
Cập nhật vào 14 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap