Tính giá trung bình tháng

Chức năng

 • Dùng để tính giá vốn vật tư, hàng hóa xuất bán hoặc xuất sử dụng trong kỳ theo phương pháp trung bình tháng.
 • Công thức tính: 

Giá vốn hàng xuất = (Giá trị tồn kho đầu kỳ + Giá trị nhập kho trong kỳ) / (Số lượng tồn kho đầu kỳ + Số lượng nhập kho trong kỳ)

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Xử lý\ Tính giá trung bình.

Tính giá trung bình

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Từ kỳ/Đến kỳ/Năm: nhập vào kỳ cần tính giá. 
  • Mã vật tư/Nhóm vật tư: cho phép lọc các đối tượng cần tính giá (nếu cần).
  • Tài khoản chênh lệch: dùng để hạch toán chênh lệch trong trường hợp tính giá có số lẻ dẫn đến số lượng tồn kho = 0, giá trị tồn khác 0 (nếu có).
 • Nhấn Nhận.
 • Kiểm tra kết quả tính giá:
  • Quản lý hộ kinh doanh/ Báo cáo/ Sổ chi tiết vật tư.
 • Lưu ý:
  • Các phiếu điều chỉnh giá trị nhập (nếu có) liên quan đến hàng hoá, dịch vụ vẫn sẽ được tham gia trong công thức tính giá.
  • Khi tính giá, phải chọn lần lượt từng kỳ để thực hiện, không chọn đồng thời nhiều kỳ vì khi đó hệ thống sẽ tính giá trung bình cho nhiều kỳ (tuỳ chọn này chỉ áp dụng trong một số trường hợp, nghiệp vụ đặc thù (nếu có)).
Cập nhật vào 23 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap