Tính giá nhập trước xuất trước

Chức năng

 • Dùng để tính giá vốn vật tư, hàng hóa xuất bán hoặc xuất sử dụng trong kỳ theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Xử lý\ Tính giá nhập trước xuất trước.

Tính giá nhập trước xuất trước

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Từ kỳ/Đến kỳ/Năm: nhập vào kỳ cần tính giá. 
  • Mã vật tư/Nhóm vật tư: cho phép lọc các đối tượng cần tính giá (nếu cần).
 • Nhấn Nhận.
 • Kiểm tra kết quả tính giá:
  • Quản lý hộ kinh doanh/ Báo cáo…/ Sổ chi tiết vật tư.
 • Lưu ý:
  • Khi tính giá, phải chọn lần lượt từng kỳ để thực hiện, không được chạy khuyết kỳ (dù kỳ tính có phát sinh hay không phát sinh xuất kho). Ngoài ra, không được chọn đồng thời nhiều kỳ vì khi đó hệ thống sẽ lưu trữ các phiếu nhập còn tồn chưa tham gia tính giá NTXT vào kỳ cuối cùng chứ không lưu trữ chi tiết theo từng kỳ (tuỳ chọn này chỉ áp dụng cho một số trường hợp, nghiệp vụ đặc thù (nếu có)).
  • Trường hợp không tính được giá cho các chứng từ xuất do tại thời điểm xuất số lượng tồn kho nhỏ hơn số lượng xuất thì người dùng cần kiểm tra và chỉnh sửa lại số liệu, sau đó chạy tính giá lại. Xem thêm Danh sách vật tư NTXT xuất âm kho.
  • Trường hợp chi phí về sau và khác kỳ thì sẽ không tự động tham gia tính giá NTXT được, người dùng tự theo dõi và hạch toán vào chi phí bằng Phiếu xuất kho mã giao dịch = 7 – Xuất điều chỉnh.

 

Cập nhật vào 23 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap