Thu tiền khách hàng ứng trước

Hạch toán

Ghi tăng TK 1111, 1121                 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Ghi giảm TK 1311                   Phải thu khách hàng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Thu tiền, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại thu = 1 – Thu công nợ tiền mặt hoặc 2 – Thu công nợ tiền gửi ngân hàng.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, số phiếu thu,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: loại công nợ, số tiền,…
  • Chọn Loại công nợ = 1 – Công nợ phải thu.
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng được xác định dựa vào Mã quỹ tiền mặt, Mã tài khoản ngân hàng khai báo theo Loại thu trong Danh mục mã giao dịch.
 • Tài khoản phải thu khách hàng được khai báo ngầm định trong Danh mục khách hàng.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 28 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap