Thu tiền bán hàng thanh toán ngay

Hạch toán

Ghi tăng TK 1111, 1121                           Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Ghi tăng TK 5111, 5112,…            Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Thu tiền, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại thu = 3 – Thu khác tiền mặt hoặc 4 – Thu khác tiền gửi ngân hàng.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, người nộp tiền, lý do nộp, số phiếu thu, ngày lập,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: loại doanh thu, số tiền,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.
Lưu ý
 • Tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng được xác định dựa vào Mã quỹ tiền mặt, Mã tài khoản ngân hàng khai báo theo Loại thu trong Danh mục mã giao dịch.
 • Tài khoản doanh thu được khai báo ngầm định theo Loại doanh thu trong Danh mục loại doanh thu.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 29 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap