Tất toán tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Hạch toán

Ghi tăng TK 1111, 1121                Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Ghi giảm TK 1281              Tiền gửi có kỳ hạn

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Thu tiền, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại thu = 3 – Thu khác tiền mặt hoặc 4 – Thu khác tiền gửi ngân hàng.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, số chứng từ, ngày lập,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: loại doanh thu, số tiền, diễn giải,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Nghiệp vụ này có thể hạch toán Loại thu = 3 – Thu khác tiền mặt hoặc 4 – Thu khác tiền gửi ngân hàng là tùy vào nội dung nghiệp vụ phát sinh (tất toán chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán hay nhập quỹ tiền mặt).
 • Tài khoản tiền được xác định dựa theo Loại thu khai báo trong Danh mục mã giao dịch
 • Tài khoản tiền gửi tiết kiệm được khai báo ngầm định theo Loại doanh thu trong Danh mục loại doanh thu.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 1 Tháng Mười Hai, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap