Tạo phiếu thu tự động

Chức năng

 • Dùng để tạo tự động các chứng từ thu tiền cho các hóa đơn bán hàng đã lập trước đó.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Xử lý\ Tạo phiếu thu từ hóa đơn.
 • Màn hình lọc: 

  • Loại thu = 1: hiển thị các hóa đơn bán hàng có Loại thanh toán được khai báo Loại = 1 – Tiền mặt.
  • Loại thu = 2: hiển thị các hóa đơn bán hàng có Loại thanh toán được khai báo Loại = 2 – Chuyển khoản.
  • Loại thu = 3: hiển thị các hóa đơn bán hàng có Loại thanh toán được khai báo Loại = 3 – Công nợ.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả lọc:

 • Tích chọn các hóa đơn cần tạo chứng từ thanh toán, nhấn vào biểu tượng Tạo phiếu thu từ hóa đơn trên thanh công cụ.
 • Màn hình tạo phiếu thu:

 • Chọn mã giao dịch và nhấn Nhận để tạo phiếu thu.

Lưu ý

 • Ghi sổ:
  • Loại thu = 1 – Tiền mặt, 2 – Chuyển khoản: ghi tăng tài khoản tiền, ghi tăng tài khoản doanh thu.
  • Loại thu = 3 – Công nợ: ghi tăng tài khoản tiền, ghi giảm tài khoản công nợ phải thu khách hàng.
 • Diễn giải:
  • Ngầm định của hệ thống là “Thu tiền cho hóa đơn số [#1], ngày [#2].” và cho phép sửa khi tạo phiếu thu, trong đó chương trình sẽ tự động điền [#1] là số hóa đơn và [#2] là ngày hóa đơn.
  • Để thay đổi diễn giải ngầm định cho phiếu thu, nhấn vào biểu tượng Cập nhật diễn giải ngầm định trên thanh công cụ.
 • Ngày của phiếu thu trùng ngày của hóa đơn được chọn.
 • Các hóa đơn đã được tạo sẽ không được tạo tiếp, muốn tạo lại phiếu thu, phải xóa phiếu thu đã tạo.
Cập nhật vào 1 Tháng Mười Hai, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap