Tạo phiếu chi tự động

Chức năng

 • Dùng để tạo tự động các chứng từ chi tiền cho các hóa đơn mua hàng đã lập trước đó.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Xử lý\ Tạo phiếu chi từ hóa đơn.
 • Màn hình lọc: 

  • Loại chi = 1: hiển thị các hóa đơn mua hàng có Loại thanh toán được khai báo Loại = 1 – Tiền mặt.
  • Loại chi = 2: hiển thị các hóa đơn mua hàng có Loại thanh toán được khai báo Loại = 2 – Chuyển khoản.
  • Loại chi = 3: hiển thị các hóa đơn mua hàng có Loại thanh toán được khai báo Loại = 3 – Công nợ.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả lọc:

 • Tích chọn các hóa đơn cần tạo chứng từ thanh toán, nhấn vào biểu tượng Tạo phiếu chi từ hóa đơn trên thanh công cụ.
 • Màn hình tạo phiếu chi:

 • Chọn mã giao dịch và nhấn Nhận để tạo phiếu chi.

Lưu ý

 • Ghi sổ:
  • Loại chi = 1 -Tiền mặt, 2 – Chuyển khoản: ghi giảm tài khoản tiền, ghi tăng tài khoản vật tư.
  • Loại chi = 3 – Công nợ: ghi giảm tài khoản tiền, ghi giảm tài khoản công nợ phải trả nhà cung cấp.
 • Diễn giải:
  • Ngầm định của hệ thống là “Chi tiền cho hóa đơn số [#1], ngày [#2].” và cho phép sửa khi tạo phiếu chi, trong đó chương trình sẽ tự động điền [#1] là số hóa đơn và [#2] là ngày hóa đơn.
  • Để thay đổi diễn giải ngầm định cho phiếu chi, nhấn vào biểu tượng Cập nhật diễn giải ngầm định trên thanh công cụ.
 • Ngày của phiếu chi trùng ngày của hóa đơn được chọn.
 • Các hóa đơn đã được tạo sẽ không được tạo tiếp, muốn tạo lại phiếu chi, phải xóa phiếu chi đã tạo.
Cập nhật vào 1 Tháng Mười Hai, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap