Tạo hóa đơn bán hàng

 

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Bán hàng…\ Tạo hóa đơn bán hàng.
 • Màn hình điều kiện lọc:

  • Loại hóa đơn:

1 – Hóa đơn chung: hiển thị các phiếu bán hàng không tích chọn Xuất hóa đơn riêng

2 – Hóa đơn riêng: hiển thị các phiếu bán hàng tích chọn Xuất hóa đơn riêng.

3 – Cả hai: hiển thị cả hai.

 • Màn hình kết quả:

 • Nhấn biểu tượng Chuyển sang hóa đơn trên thanh công cụ:

Ngày hóa đơn/Mã khách/Kiểu thanh toán: cần nhập để tạo hóa đơn chung cho các phiếu bán hàng không tích chọn xuất hóa đơn riêng.

Riêng các phiếu bán hàng có tích chọn xuất hóa đơn riêng thì không cần vì sẽ lấy theo thông tin cập nhật trên từng phiếu.

  • Các thông tin xử lý chung:

Nhóm theo mã hàng:

0 – Không: từng dòng trên phiếu bán hàng là một dòng riêng trên hóa đơn.

1 – Có: chương trình tự động nhóm các dòng có cùng Mã hàng – Loại thành một dòng trên hóa đơn.

Hiện chiết khấu:

0 – Không: chương trình tự động trừ chiết khấu vào giá bán theo công thức Giá bán = (Tiền hàng – Chiết khấu)/Số lượng, giá bán trên hóa đơn là giá sau chiết khấu.

1 – Có: chiết khấu sẽ hiển thị riêng ở cột Chiết khấu trên hóa đơn, giá bán trên hóa đơn là giá chưa trừ chiết khấu.

Trạng thái: tùy chọn trạng thái khi lập hóa đơn.

 • Nhấn Nhận.
 • Kiểm tra hóa đơn đã tạo tại chức năng Cập nhật hóa đơn\ Lập hóa đơn
Cập nhật vào 26 Tháng Năm, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap