Sổ chi tiết lên cho nhiều vật tư

Chức năng

 • Dùng để xem, in sổ chi tiết đồng thời cho nhiều vật tư.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Sổ sách\ Sổ chi tiết lên cho nhiều vật tư.
 • Màn hình lọc:

Điều kiện lọc Sổ chi tiết lên cho nhiều vật tư

 • Nhấn Nhận.
 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Mã vật tư/Nhóm vật tư: cho phép lọc báo cáo theo các đối tượng, ngược lại chương trình sẽ lên tất cả các vật tư thỏa điều kiện lọc.
  • Kiểu in: tùy chọn cách thể hiện mẫu in

1 – In từng trang: mỗi vật tư là một bản in riêng.

2 – In liên tục: nhiều vật tư trên cùng một bản in. 

  • Mẫu báo cáo: chọn Sổ chi tiết vật tư. 
 • Màn hình kết quả xuất hiện:

Màn hình báo cáo Sổ chi tiết lên cho nhiều vật tư

 • Sau đó chọn biểu tượng In trên thanh công cụ và in báo cáo:

Sổ chi tiết lên cho nhiều vật tư - báo cáo

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 14 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap