Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Chức năng

 • Dùng để ghi chép số liệu về chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Hướng dẫn thực hiện

1. Khai báo mẫu báo cáo:

 • Vào phân hệ Kế toán\ Sổ sách\ Khai báo sổ chi phí sản xuất, kinh doanh.
 • Màn hình lọc:

Khai báo Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

  • Mẫu báo cáo: chọn mẫu báo cáo đã có sẵn để sửa hoặc sao chép sang mẫu mới hoặc để xóa.
  • Loại: 

1 – Tạo mẫu: dùng để tạo mẫu báo cáo mới theo nhu cầu (nếu cần).

2 – Sửa mẫu: dùng để sửa mẫu báo cáo đã có sẵn.

3 – Xóa: dùng để xóa mẫu báo cáo đã có sẵn. Lưu ý: muốn xóa phải tích thêm vào ô Xác nhận xóa mẫu báo cáo để tránh thao tác xóa nhầm.

  • Thẻ Khác: khai báo thông tin mẫu báo cáo theo qui định.

Khai báo Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh - Thẻ khác

 • Nhấn Nhận.
 • Chọn biểu tượng Mới hoặc Sửa trên thanh công cụ:

Khai báo Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh - Màn hình thêm mới

 • Giải thích một số trường thông tin: 
  • Số thứ tự: thứ tự sắp xếp các chỉ tiêu khi lên báo cáo.
  • Mã số: mã số của chỉ tiêu phục vụ cho việc tính toán, tổng hợp số liệu.
  • Tài khoản: khai báo tài khoản cần lấy số liệu.
 • Nhấn Lưu.

2. Truy xuất báo cáo:

 • Vào phân hệ Kế toán\ Sổ sách\ Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh.
 • Màn hình lọc:

Điều kiện lọc Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả xuất hiện, sau đó chọn biểu tượng In trên thanh công cụ và in báo cáo:

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh - báo cáo

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 14 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap