1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Kế toán hộ kinh doanh
 4. Thu tiền
 5. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Hạch toán

Ghi tăng TK 1111                  Tiền mặt

Ghi giảm TK 1121      Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Thu tiền, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại thu = 3 – Thu khác tiền mặt.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, số chứng từ, ngày lập,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: loại doanh thu, số tiền, diễn giải,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Nghiệp vụ này liên quan đến 2 loại chứng từ phát sinh: Thu tiền và Chi tiền. Nếu nhập liệu cả 2 loại chứng từ này thì hạch toán sẽ bị trùng (nhân đôi số liệu). Vì vậy, người dùng chỉ được phép chọn một trong hai loại chứng từ trên để cập nhật.
 • Nguyên tắc ưu tiên khi chọn loại chứng từ cập nhật để tránh hạch toán trùng:
  • Chứng từ tiền mặt ưu tiên hơn chứng từ ngân hàng. Ví dụ: rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt -> Ưu tiên nhập bằng Thu tiền.
  • Chứng từ ngoại tệ ưu tiên hơn chứng từ tiền hạch toán. Ví dụ: bán USD từ tài khoản tiền gửi ngân hàng thu VND nhập quỹ tiền mặt -> Ưu tiên nhập với mã ngoại tệ = USD (để giảm tiền ngoại tệ khi lên báo cáo, sổ sách kế toán). Chứng từ nhập là Chi tiền (xét theo tiêu chí ưu tiên 1 phần trên).
 • Tài khoản hạch toán tiền mặt được xác định dựa theo Loại thu khai báo trong Danh mục mã giao dịch
 • Tài khoản hạch toán tiền gửi ngân hàng được khai báo ngầm định theo Loại doanh thu trong Danh mục loại doanh thu.
 • Trường hợp muốn nhập cả 2 loại chứng từ thì phải hạch toán thông qua tài khoản tiền đang chuyển (TK 113).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 1 Tháng Mười Hai, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap