Phiếu bán hàng

Chức năng

 • Cho phép lập và in phiếu bán hàng ngay khi xuất bán đối với hộ kinh doanh.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Bán hàng…\ Phiếu bán hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, nhân viên bán hàng, số chứng từ, ngày chứng từ, trạng thái, loại thanh toán,…
  • Mã khách/Nhân viên bán/Loại thanh toán: ngầm định theo Khai báo tham số ngầm định theo người sử dụng (nếu có).
  • Mã vạch: tiện ích cho phép ngầm định nhanh mã hàng ở thông tin chi tiết khi nhập đúng mã vạch được khai báo trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ.
  • Khách đưa: bắt buộc nhập với trạng thái = 1 – Xuất bán và loại thanh toán = 1 – Tiền mặt hoặc 2 – Chuyển khoản.
  • Tiền thừa: chương trình tự động tính dựa trên tiền Tổng cộng và Khách đưa, không được phép sửa.
  • Xuất hóa đơn riêng: tùy chọn kiểu xuất hóa đơn

Tích chọn: cho phép một phiếu bán hàng được xuất một hóa đơn riêng.

Không tích chọn: chương trình tập hợp nhiều phiếu bán hàng để xuất thành một hóa đơn chung.

 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, loại, số lượng, giá, tiền, tỷ lệ chiết khấu, chiết khấu,…
 • Thẻ Khách hàng:

 • Thẻ Khác:

  • Khai báo các thông tin: mã kho, kiểu thanh toán, diễn giải,…

Mã kho: ngầm định theo Khai báo tham số ngầm định theo người sử dụng (nếu có).

Tình trạng\ Ngày hóa đơn\ Số hóa đơn: chương trình sẽ tự động cập nhật khi hóa đơn lấy dữ liệu từ phiếu bán hàng được phát hành.

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Tiện ích in ngay khi lưu phiếu: chương trình sẽ tự động hiển thị mẫu in phiếu bán hàng ngay sau khi lưu phiếu.
  • Vào phân hệ Cập nhật hóa đơn/ Khai báo các tham số tùy chọn.

  • Khai báo tham số In phiếu bán hàng khi lưu = Có và nhấn Nhận.

 • Tiện ích thiết kế mẫu in phiếu bán hàng: cho phép người dùng thay đổi mẫu in theo mong muốn.
  • Nhấn biểu tượng Thiết kế mẫu in trên thanh công cụ.

  • Màn hình thiết kế:

  • Thay đổi mẫu in và nhấn Nhận.
  • Lưu ý: chỉ tài khoản quản trị doanh nghiệp mới được phép sử dụng tiện ích này.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 26 Tháng Năm, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap