Phát hành vé điện tử

1. Khai báo và tạo số liệu vé

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn\ Khai báo tạo số liệu vé.
 • Màn hình điều kiện lọc:

  • Chọn khoảng thời gian, đơn vị cần khai báo số lượng vé.
  • Nhấn Nhận.
 • Tại màn hình kết quả lọc, nhấn biểu tượng Mới trên thanh công cụ để tạo khai báo số lượng vé cần in sử dụng. 

  • Khai báo các thông tin chung: đơn vị, số chứng từ, ngày chứng từ.
  • Khai báo thông tin thẻ Chi tiết: mã loại vé, phân loại, số lượng vé cần in.
  • Nhấn Lưu.
 • Tại màn hình hiển thị, đặt con trỏ vào dòng cần tạo số liệu, nhấn biểu tượng Tạo số liệu trên thanh công cụ.

  • Dữ liệu sau khi tạo sẽ được hiển thị ở chức năng Chi tiết số liệu vé (xem Bước 2 bên dưới).

2. In và sử dụng vé trước khi phát hành

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn\ Chi tiết số liệu vé.
 • Màn hình điều kiện lọc:

  • Chọn khoảng thời gian, đơn vị cần in vé.
  • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả lọc:

 • In trước khi phát hành 
  • In: tích chọn các vé cần in và nhấn nút In trên thanh công cụ
  • In tất: tiện ích cho phép in tất cả vé hiển thị trên màn hình cùng một lúc, không cần tích chọn.
 • Mẫu in vé giấy trước khi phát hành:

 • Lưu ý: 
  • Mẫu in vé giấy tại chức năng này là vé gửi người mua khi sử dụng dịch vụ, chưa phải là bản thể hiện chính thức của vé điện tử (vì lúc này chưa phát hành).
  • Trên mẫu in vé giấy sẽ có “Mã tra cứu hóa đơn”, đây là mã tra cứu chính thức của vé điện tử. Sau khi người bán phát hành vé điện tử thì người mua có thể sử dụng mã này để tra cứu, tải về tệp xml hoặc bản thể hiện chính thức của vé điện tử.

3. Phát hành vé điện tử

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn\ Phát hành vé.
 • Khai báo thông tin lọc chứng từ cần phát hành:

  • Chọn Loại = 1 – Phát hành để phát hành vé điện tử.
  • Chọn khoảng thời gian lọc chứng từ cần phát hành.
  • Chọn Mã đơn vị cần phát hành.
  • Chọn  Mã phân loại (Ký hiệu chứng từ) cần phát hành. Trường hợp không chọn, hệ thống sẽ phát hành theo ký hiệu chứng từ khai báo ngầm định tại chức năng Khai báo sử dụng hoá đơn.
  • Nhấn Nhận. 
 • Màn hình kết quả lọc: chỉ lọc các chứng từ có Tình trạng = Chưa xác thực.

  • Xem nội dung vé trước khi phát hành: chọn vé cần xem và nhấn vào biểu tượng In trên thanh công cụ. Khuyến nghị người dùng sử dụng tính năng này nhằm hạn chế sai sót dữ liệu trên chứng từ (nếu có).
  • Phát hành vé: chọn vé cần phát hành, nhấn vào biểu tượng Phát hành vé trên thanh công cụ.
  • Yêu cầu xác nhận mật khẩu: xác nhận lại bằng mật khẩu đăng nhập chương trình trước khi thực hiện.
  • Yêu cầu ký số: nếu Doanh nghiệp sử dụng loại chữ ký số là USB Token thì phải gắn USB vào máy tính để ký số. Trường hợp, sử dụng loại chữ ký số là HSM (Hardware Security Module) thì hệ thống sẽ tự động ký số và hoàn thành phát hành vé điện tử.

 • Lưu ý:
  • Mã phân loại (Ký hiệu hóa đơn) chọn phát hành phải được khai báo tại chức năng Khai báo sử dụng hoá đơn. Nếu chưa khai báo tại chức năng này thì khi phát hành hệ thống sẽ cảnh báo lỗi.
  • Trường hợp khi phát hành gặp thông báo sự cố, không phát hành được và không lọc lại được được chứng từ để phát hành, người dùng cần kiểm tra thông tin tại trường Tình trạng trên chứng từ nhập liệu gốc (ở thẻ Xác thực). Nếu có giá trị = 1 – Chờ xác thực thì vào chức năng Cập nhật hóa đơn/ Báo cáo/ Kiểm tra tình trạng vé, chọn chứng từ có Tình trạng trên và nhấn vào biểu tượng Cập nhật trạng thái chứng từ… trên thanh công cụ để hệ thống kiểm tra. Sau khi kiểm tra, chứng từ gốc sẽ chuyển sang Tình trạng = 2 – Đã xác thực (nếu đã phát hành thành công) hoặc chuyển về Tình trạng = 0 – Chưa xác thực (để có thể lọc và thực hiện phát hành lại).
  • Thông tin vé điện tử sau khi phát hành (bao gồm tệp dữ liệu vé gốc XML và bản thể hiện dạng tệp PDF) sẽ được lưu trữ trên hệ thống Fast e-Invoice. Trường hợp người dùng muốn tải về lưu trữ riêng thì vào báo cáo Danh sách vé để tải về hoặc thực hiện tại phần Hướng dẫn người bán tra cứu hóa đơn.
  • Xem thêm Một số thông báo lỗi thường gặp khi phát hành.
  • Xem thêm một số tính năng khác của vé điện tử: Cập nhật số liệu vé, Khai báo vé không sử dụng, Cập nhật vé chưa sử dụng.
Cập nhật vào 30 Tháng Tám, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap