Nhập khác

Hạch toán

Ghi tăng TK 152, 155                                        Nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa

Ghi tăng TK liên quan                             Phải trả khác,…

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Quản lý hộ kinh doanh\ Cập nhật\ Nhập kho, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn mã giao dịch 9 – Nhập khác.

Nhập kho - nhập khác

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, diễn giải, ngày lập, số phiếu,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, vụ việc, ghi chú.
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu nhập kho).

Nhập kho - thẻ Chứng từ gốc

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý

 • Mã giao dịch: cho phép tạo các mã giao dịch nhập khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
 • Tài khoản liên quan được khai báo tương ứng cho từng mã giao dịch trong Danh mục mã giao dịch.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 23 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap