Nhận tiền vay ngân hàng

Hạch toán

Ghi tăng TK 1111, 1121           Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

       Ghi tăng TK 3411               Vay ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Thu tiền, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại thu = 3 – Thu khác tiền mặt hoặc 4 – Thu khác tiền gửi ngân hàng.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, số chứng từ, ngày lập,..
 • Khai báo thẻ Chi tiết: loại doanh thu, số tiền, diễn giải,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 1 Tháng Mười Hai, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap