Mua hàng hóa, dịch vụ ghi nhận công nợ

Hạch toán

Ghi tăng TK 1521, 1551, 6421,…              Nguyên vật liệu; Hàng hóa, thành phẩm; Dịch vụ

               Ghi tăng TK 3311             Phải trả nhà cung cấp

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Mua hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Mã giao dịch = 1 – Mua hàng.

 • Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, mã kho, số hóa đơn, ngày hóa đơn,…
  • Số chứng từ: nhập vào số chứng từ dùng để quản lý nội bộ.
  • Số hóa đơn; Mẫu số; Ký hiệu; Ngày hóa đơn: nhập vào thông tin hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp. 
  • Loại thanh toán: chọn loại công nợ.
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, tỷ lệ chiết khấu, chiết khấu, mã thuế,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Mã giao dịch: cho phép tạo các mã giao dịch mua hàng khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
 • Tài khoản vật tư, hàng hóa, dịch vụ được xác định dựa theo Loại chi phí khai báo ngầm định trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ.
 • Tài khoản phải trả nhà cung cấp được khai báo ngầm định trong Danh mục khách hàng

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 30 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap