1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Kế toán hộ kinh doanh
 4. Bán hàng
 5. Khai báo tham số ngầm định theo người sử dụng

Khai báo tham số ngầm định theo người sử dụng

Chức năng

 • Cho phép khai báo các thông tin và xử lý ngầm định hỗ trợ cho việc nhập liệu Phiếu bán hàng.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Bán hàng…\ Khai báo tham số ngầm định theo người sử dụng.

 • Khai báo các thông tin ngầm định: mã khách, nhân viên bán hàng, mã kho,…
 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Xử lý:

Cập nhật lại thông tin khách hàng: chương trình sẽ kiểm tra thông tin tại Thẻ khách hàng và Điện thoại nếu có thay đổi so với mã khách hiện tại sẽ cập nhật lại thông tin vừa thay đổi.

Tự động tạo khách mới: chương trình sẽ kiểm tra thông tin tại Thẻ khách hàng và Điện thoại nếu có thay đổi so với mã khách hiện tại sẽ tự động tạo mã khách mới theo tham số tại trường Tạo khách hàng mới.

  • Tạo khách hàng mới:

Theo số điện thoại: mã khách sẽ được tạo theo dữ liệu được nhập tại trường Điện thoại nếu số điện thoại chưa tồn tại trong Danh mục khách hàng.

Theo CCCD/Mã định danh: mã khách sẽ được tạo theo dữ liệu được nhập tại trường Căn cước công dân trong trường hợp số căn cước công dân chưa tồn tại trong Danh mục khách hàng.

Theo mã tự tăng: mã khách sẽ được tạo theo khai báo tại trường Mã khách tự tăng.

  • Mã khách tự tăng: khai báo theo quy tắc KH.###

#: khai báo cho số.

 • Nhấn Nhận.
 • Lưu ý:
  • Các xử lý chỉ có tác dụng đối với trường hợp thêm mới Phiếu bán hàng.
Cập nhật vào 26 Tháng Năm, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap