Khai báo sử dụng hóa đơn

Chức năng

 • Dùng để khai báo Mã phân loại (Ký hiệu hóa đơn) sử dụng cho Đơn vị nào trước khi phát hành hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Đăng ký hóa đơn\ Khai báo sử dụng hóa đơn.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Khai bao su dung hoa don

 • Phần Thông tin chung:
  • Mã phân loại (Ký hiệu hóa đơn): chọn Mã phân loại cần khai báo.
  • Lưu ý: mã phân loại phải được khai báo trước tại chức năng Danh mục phân loại hóa đơn.
  • Mã phân loại kế tiếp: tùy chọn Mã phân loại ngầm định phát hành tiếp theo sau khi Mã phân loại hiện hành sử dụng hết số lượng, được phép để trắng.
  • Ngầm định: tích chọn nếu muốn ngầm định sử dụng Mã phân loại này khi phát hành hóa đơn điện tử (trường hợp Doanh nghiệp sử dụng đồng thời nhiều Ký hiệu hóa đơn).
 • Thẻ Đơn vị:
  • Mã đơn vị: chọn các Đơn vị được phép phát hành sử dụng Mã phân loại này.
 • Thẻ Người sử dụng

Khai bao su dung hoa don 2

  • Khai báo giới hạn người sử dụng được phép phát hành hóa đơn điện tử đối với Ký hiệu hóa đơn này. Trường hợp để trống thì mọi người sử dụng đều được phép sử dụng khi phát hành.
 • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 22 Tháng Tư, 2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap