Khai báo nhóm cho thuế suất thuế GTGT

Chức năng

 • Dùng để khai báo nhóm thuế suất theo chuẩn XML qui định cho từng mã thuế trong Danh mục thuế suất thuế GTGT trên chương trình, phục vụ cho việc chuyển thông tin hóa đơn thô từ chức năng Danh sách hóa đơn đầu vào sang chức năng Lập hóa đơn mua hàng.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Hóa đơn đầu vào\ Khai báo nhóm cho thuế suất thuế GTGT.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Mã thuế: danh sách mã thuế từ Danh mục thuế suất thuế GTGT chuẩn của chương trình.
  • Nhóm thuế: danh sách các nhóm thuế suất từ tệp XML của hóa đơn.
 • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 10 Tháng Mười Hai, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap