Khai báo ngày bắt đầu nhập liệu

Chức năng

 • Chức năng dùng để khai báo kỳ đầu tiên nhập liệu vào chương trình. Người dùng phải chốt số dư tiền, công nợ, vật tư,… đến đầu kỳ này để cập nhật vào hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Khai báo\ Khai báo ngày bắt đầu nhập liệu.

Khai báo ngày bắt đầu nhập liệu

 • Khai báo Ngày bắt đầu sử dụng chương trình.
 • Lưu ý: 
  • Chỉ được phép nhập ngày đầu tháng, việc nhập khác ngày đầu tháng sẽ không có ý nghĩa do hệ thống giả định số dư ban đầu nhập vào hệ thống là số đầu kỳ.
 • Nhấn Nhận.
Cập nhật vào 23 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap