1. Trang chủ
 2. Khai báo danh mục

Khai báo danh mục

Danh mục khách hàng

 • Vào chức năng Cập nhật\ Danh mục khách hàng.

 • Nhấn chọn Thêm mới ở góc dưới bên trái màn hình.

 • Phần thông tin chung:

  • Địa chỉ/ Mã số thuế: thông tin ngầm định khi lập hoá đơn cần phát hành.
  • Loại khách hàng: dùng để theo dõi và quản lý dữ liệu theo loại đối tượng.
 • Thẻ Thông tin chính:

  • Tài khoản ngân hàng/ Tên ngân hàng/ Hình thức thanh toán: thông tin ngầm định khi lập hoá đơn cần phát hành.
  • Thư điện tử (Email): khi phát hành hóa đơn điện tử, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin hoá đơn cho người mua theo địa chỉ khai báo tại trường này.
  • Đối tác: khai báo tên người đại diện mua hàng ngầm định khi lập hóa đơn.
 • Thẻ Mẫu in và thẻ Khác:

  • Người đại diện/ Chức vụ: thông tin ngầm định khi in các biên bản liên quan đến việc thu hồi, điều chỉnh, hủy hóa đơn điện tử.
  • Không kiểm tra mã số thuế: hệ thống luôn kiểm tra tính hợp lệ của mã số thuế. Trường hợp các đơn vị, tổ chức nước ngoài có thông tin mã số thuế đặc thù, không theo qui tắt qui định thì phải tích chọn thông tin này để hệ thống vẫn cho tạo mới mã.
 • Nhấn Lưu.

Danh mục hàng hóa, dịch vụ

 • Vào chức năng Cập nhật\ Danh mục hàng hóa, dịch vụ.

 • Nhấn chọn Thêm mới ở góc dưới bên trái màn hình.

  • Tên hàng hóa, dịch vụ/ Đơn vị tính/ Mã thuế: thông tin ngầm định khi lập hóa đơn cần phát hành.  
 • Nhấn Lưu.

Danh mục giá bán

 • Vào chức năng Cập nhật\ Danh mục giá bán.

 • Nhấn chọn Thêm mới ở góc dưới bên trái màn hình.

  • Ngày hiệu lực: ngày giá bán bắt đầu có hiệu lực sử dụng.
  • Giá bán: thông tin ngầm định khi lập hóa đơn.
 • Nhấn Lưu.

Danh mục thuế suất thuế GTGT

 • Vào chức năng Cập nhật\ Danh mục thuế suất thuế GTGT.

 • Nhấn chọn Thêm mới ở góc dưới bên trái màn hình.

  • Nhóm thuế: dùng để phân nhóm hoá đơn khi lên Bảng kê hoá đơn, dịch vụ bán ra theo qui định.
  • Thuế suất: thông tin ngầm định theo mã thuế khi lập hóa đơn. 
 • Nhấn Lưu.

Danh mục hình thức thanh toán

 • Vào chức năng Cập nhật\ Danh mục hình thức thanh toán.

 • Nhấn chọn Thêm mới ở góc dưới bên trái màn hình.

  • Tên hình thức: thông tin hình thức thanh toán khi lập hóa đơn.
 • Nhấn Lưu.

Danh mục ngoại tệ

 • Vào chức năng Cập nhật\ Danh mục ngoại tệ.

 • Nhấn chọn Thêm mới ở góc dưới bên trái màn hình.

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Số lẻ: cho phép đọc đến n số lẻ, tùy thuộc vào phần lẻ của đơn vị tiền tệ khai báo. Ví dụ: đồng Việt Nam là 0 số lẻ, đồng đô la Mỹ là 2 số lẻ.
  • [1]: dùng trong một số trường hợp có câu giới thiệu trước khi đọc tiền. Tuy nhiên, ít được sử dụng trong thực tế nên nên có thể không nhập ô này. Ví dụ: Nhập vào chuỗi Tiền đô la Mỹ, khi đọc 1.000 USD, chương trình sẽ hiển thị bằng chữ: Tiền đô la Mỹ: Một nghìn đô la chẵn.
  • [2]: tên đồng tiền khi đọc. Ví dụ: tiền Việt nam là đồng (Một trăm đồng), tiền Mỹ  là đô la Mỹ (Một trăm đô la Mỹ).
  • [3]: phần nối giữa tiền chẵn và lẻ (nếu có), thường là: và (and). Ví dụ: Một trăm đô la Mỹ và hai mươi xu.
  • [4]: đơn vị nhỏ nhất của đồng tiền. Ví dụ: đô là Mỹ là xu (cent),…
  • [5]: thường dùng khi đồng tiền đọc không có số lẻ, thường là: chẵn (only), có thể không nhập ô này. Ví dụ: Một ngàn đồng chẵn.
 • Nhấn Lưu.

Tỷ giá quy đổi ngoại tệ

 • Vào chức năng Cập nhật\ Tỷ giá quy đổi ngoại tệ.

 • Nhấn chọn Thêm mới ở góc dưới bên trái màn hình.

 • Khai báo các thông tin liên quan.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý chung

 •  
 • Sửa đối tượng:
  • Cách 1: chạm và giữ mã đối tượng cần sửa, kéo từ phải qua trái và nhấn nút Sửa.

  • Cách 2: nhấn vào mã đối tượng cần sửa để xem, sau đó nhấn Sửa ở cuối màn hình.

 • Xóa đối tượng: chạm và giữ mã đối tượng cần xóa, kéo từ phải qua trái và nhấn nút Xóa.

 • Sao chép thông tin đối tượng:
  • Tại màn hình xem đối tượng, nhấn biểu tượng ở góc phải màn hình để sao chép thông tin.

  • Tại màn hình tạo mới mã đối tượng, nhấn biểu tượng phía trên bên phải để dán thông tin vừa sao chép. 

Cập nhật vào 9 Tháng Chín, 2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap