Khai báo các màn hình nhập chứng từ

Chức năng

 • Cho phép người dùng khai báo các thông tin ngầm định riêng cho từng màn hình nhập chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn\ Khai báo các màn hình nhập chứng từ.

Khai báo các màn hình nhập chứng từ 1

 • Chọn chứng từ cần khai báo và nhấn biểu tượng Sửa trên thanh công cụ.

Khai báo các màn hình nhập chứng từ 2

 • Hệ thống ngầm định sẵn một số thông tin, người dùng có thể điều chỉnh lại.
  • Chứng từ mẹ:

Trường hợp các màn hình cập nhật chứng từ khác nhau nhưng lại có cùng một hệ thống đánh số chứng từ thì phải khai báo các màn hình cập nhật này có chung một mã chứng từ mẹ để chương trình nhận biết khi đánh số tự động.

Mã chứng từ mẹ có thể khai báo bằng chính mã chứng từ đang khai báo.

  • Số hiện tại:

Số hiện tại cho biết số chứng từ đã dùng đến, giá trị tại trường này sẽ được tự động tăng 1 đơn vị cứ sau mỗi chứng từ được cập nhật.

Trường hợp vì lý do gì đó số hiện tại không đúng, dẫn đến số chứng từ tiếp theo khi thêm mới chứng từ không đúng thì người dùng có thể vào sửa lại giá trị tại trường này.

  • Kiểm tra trùng số chứng từ:

0 – Không kiểm tra: chương trình không kiểm tra và vẫn cho phép lưu phiếu khi trùng số chứng từ với phiếu đã nhập trước đó;

1/ 2/ 3/ 4 – Trong cùng ngày/ tháng/ quý/ năm: chương trình kiểm tra và cảnh báo nếu trùng số chứng từ trong ngày/ tháng/ quý/ năm.

5 – Tất: chương trình luôn kiểm tra và cảnh báo khi lưu phiếu nếu tồn tại trùng số chứng từ.

  • Tùy chọn Chỉ cảnh báo:

Nếu tích chọn thì chỉ cảnh báo khi trùng số chứng từ và vẫn cho lưu phiếu.

Trường hợp không tích chọn thì sẽ không cho lưu phiếu, người dùng phải sửa lại số chứng từ trên phiếu đang nhập liệu mới lưu được.

  • Ngoại tệ: mã đồng tiền ngầm định khi thêm mới chứng từ.
  • Xử lý: trạng thái ngầm định khi thêm mới chứng từ.
  • Mã giao dịch: khai báo giá trị ngầm định khi nhập liệu.
  • Người sử dụng: tùy chọn ngầm định khi lọc chứng từ.
 • Khai báo các thông tin liên quan đến in chứng từ:

Khai báo các màn hình nhập chứng từ 3

  • Tiều đề: tiêu đề ngầm định khi in chứng từ.
  • Mã chứng từ: giá trị hiển thị bên cạnh cột số chứng từ khi lên báo cáo, số sách kế toán. Người dùng có thể sửa lại để dễ nhận diện giữa các loại chứng từ khác nhau khi xem báo cáo.
  • Số liên: số liên ngầm định khi in chứng từ, được phép sửa lại khi in.
  • Số thứ tự: số thứ tự ưu tiên hiển thị trước/sau khi lên sổ sách trong trường hợp các chứng từ khác nhau có cùng ngày hạch toán. 
  • Số dòng: số dòng trống mong muốn còn lại trên một số mẫu in chứng từ dạng bảng.
Cập nhật vào 15 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap