Khác

Đóng màn hình khi chọn giá trị

 • Vào chức năng Khác\ Cài đặt.

 • Bật tính năng Đóng màn hình khi chọn giá trị.

 • Tính năng này có tác dụng đối với những trường giá trị có nút tìm kiếm, khi nhập thông tin, nhấn chọn biểu tượng hình kính lúp, ứng dụng sẽ hiện ra màn hình thông tin tương ứng.

 • Chọn giá trị mong muốn.

 • Chương trình sẽ tự động đóng màn hình thông tin và lấy ra giá trị vừa được chọn, người dùng không cần nhấn mũi tên (ở góc trên bên trái màn hình) để quay lại màn hình nhập liệu.

 • Nếu muốn bỏ giá trị vừa chọn, nhấn chọn lại giá trị đó, chương trình sẽ bỏ tích và người dùng có thể chọn giá trị khác.

 

Thông tin doanh nghiệp

 • Vào chức năng Khác\ Thông tin doanh nghiệp.

 • Màn hình thông tin doanh nghiệp: cung cấp thông tin tổng quát về tình hình sử dụng hóa đơn của đơn vị, thông tin về các đơn vị phát hành của doanh nghiệp.

Thông tin phân loại hóa đơn

 • Vào chức năng Khác\ Thông tin phân loại hóa đơn.

 • Màn hình thông tin phân loại hóa đơn: cung cấp thông tin về các loại hóa đơn, cho biết số lượng quyển hóa đơn mà doanh nghiệp đang sử dụng.

Cập nhật phiên bản mới

 • Vào chức năng Khác\ Cài đặt.

 • Nhấn chọn tính năng Kiểm tra cập nhật để kiểm tra phiên bản hiện tại đang sử dụng.

  • Nếu ứng dụng đang ở phiên bản mới nhật, chương trình sẽ thông báo như hình:

  • Nếu ứng dụng đang ở phiên bản cũ, nhấn để cập nhật phiên phiên bản mới nhất tại CH Play hoặc App Store.

Thông tin sản phẩm

 • Vào chức năng Khác\ Thông tin sản phẩm.

 • Màn hình thông tin sản phẩm: cung cấp các tài liệu tham khảo về giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice tại Fast.

Cập nhật vào 17 Tháng Tám, 2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap