Xóa bỏ hóa đơn đã phát hành

Chức năng

 • Dùng để xoá bỏ (hủy) hoá đơn điện tử đã phát hành trong một số trường hợp đặc biệt không có phát hành hoá đơn thay thế (ví dụ: phát hành nhầm hoá đơn, khách hàng huỷ mua hàng,…).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Cập nhật hóa đơn\ Phát hành hoá đơn điện tử.

Huy hoa don dien tu

  • Chọn Loại = 9 để huỷ hoá đơn điện tử đã phát hành.
  • Lọc ngày hoá đơn cần huỷ.
  • Chọn đơn vị có hóa đơn cần huỷ.
  • Nhấn Nhận. 
 • Màn hình kết quả lọc: 

Huy hoa don dien tu 1

  • Huỷ hoá đơn điện tử: chọn chứng từ cần huỷ, nhấn vào biểu tượng Huỷ hoá đơn trên thanh công cụ, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận lại bằng mật khẩu đăng nhập chương trình và cập nhật thông tin biên bản hủy.
 • Hoá đơn điện tử sau khi huỷ sẽ được thông báo đến người mua thông qua thư điện tử và được cập nhật lại trên chứng từ gốc Tình trạng = 9 – Huỷ:

Huy hoa don dien tu 4

 • Bản thể hiện của hoá đơn điện tử bị huỷ khi người mua tra cứu: 

Huy hoa don dien tu 3

 • Lưu ý:
  • Trường hợp hợp huỷ hoá đơn cũ và thay thế bằng một hoá đơn mới thì không được thực hiện theo hướng dẫn này, người dùng cần thực hiện theo hướng dẫn tại chức năng Phát hành hoá đơn điện tử thay thế.
  • Mọi thủ tục liên quan đến huỷ hoá đơn phải được hoàn thành trước khi thực hiện huỷ hoá đơn. Hoá đơn bị huỷ sẽ không thể khôi phục trên hệ thống.
  • Biên bản hủy hóa đơn người dùng có thể lập bên ngoài hoặc thực hiện trên chương trình (xem hướng dẫn chi tiết Tại đây).
  • Trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì không được phép xóa bỏ/hủy hóa đơn điều chỉnh.
  • Sau khi xóa bỏ/hủy hóa đơn xong, theo qui định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì đơn vị phải gửi thông tin hóa đơn bị xóa bỏ/hủy lên cơ quan thuế thông qua mẫu Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (mẫu 04/SS-HĐĐT). Thực hiện tại chức năng Đăng ký hóa đơn/ Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót.
Cập nhật vào 12 Tháng Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap