Hủy hóa đơn trắng chưa sử dụng

1. Thủ tục thông báo kết quả hủy hóa đơn bằng văn bản giấy

Bước 1: Cập nhật kết quả hủy hóa đơn

 • Vào chức năng Đăng ký hóa đơn\ Hủy hóa đơn\ Cập nhật kết quả hủy hóa đơn
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Cap nhat ket qua huy hoa don

 • Phần Thông tin chung
  • Đơn vị: chọn đơn vị cần cập nhật kết quả hủy hóa đơn trắng chưa sử dụng.
  • Phương pháp hủy: nhập vào phương pháp hủy hóa đơn. 
  • Trạng thái: chọn 1. Chờ duyệt.
 • Thẻ Chi tiết
  • Mã phân loại: chọn Ký hiệu hóa đơn cần cập nhật kết quả hủy. 
  • Các thông tin khác: tự động hiển thị theo Mã phân loại.
 • In Thông báo kết quả hủy hóa đơn:

Cap nhat ket qua huy hoa don 2

 • Trình Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu. 

Bước 2: Duyệt kết quả hủy hóa đơn

 • Vào chức năng Đăng ký hóa đơn\ Hủy hóa đơn\ Duyệt kết quả hủy hóa đơn
 • Chọn Thông báo kết quả hủy hóa đơn cần duyệt, nhấn vào biểu tượng Duyệt trên thanh công cụ.

Duyet ket qua huy hoa don

 • Lưu ý: 
  • Sau khi Duyệt kết quả hủy hóa đơn thì hệ thống sẽ chặn/không cho phép phát hành đối với Ký hiệu hóa đơn đã duyệt hủy. 
  • Trường hợp sau khi Duyệt, muốn chỉnh sửa thông tin sai sót ở Cập nhật kết quả hủy hóa đơn thì nhấn vào biểu tượng Bỏ duyệt trên thanh công cụ để bỏ duyệt trước.

Bước 3: Gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế

 • Doanh nghiệp in ra thành 2 bản giấy, một bản lưu tại Doanh nghiệp, bản còn lại gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Lưu ý:

 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn chỉ là bước cuối cùng gửi lên cơ quan thuế. Để có được kết quả này, Doanh nghiệp cần phải thực hiện bên ngoài các thủ tục sau (chỉ lưu nội bộ, phục vụ giải trình khi cần):
 • 1. Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.
 • 2. Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy. 
 • 3. Lập Biên bản hủy hóa đơn (đầy đủ chữ ký của các thành viên trong hội đồng).nh.

2. Thủ tục thông báo kết quả hủy hóa đơn bằng văn bản điện tử

Bước 1: lập Thông báo kết quả hủy hóa đơn

 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn có thể được nhập trực tiếp trên trang Thuế điện tử của Tổng Cục thuế hoặc nhập trên phần mềm HTKK thuế (sau đó kết xuất ra tệp XML để nộp trên trang thuế điện tử). 
 • Hướng dẫn nhập trực tiếp trên trang thuế điện tử:
  • Truy cập trang Thuế điện tử của Tổng Cục thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn
  • Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử để tiến hành kê khai, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
  • Trường hợp chưa đăng ký tờ khai thì chọn chức năng Khai thuế, chọn Đăng ký tờ khai và tiến hành các bước đăng ký tờ khai theo hướng dẫn của hệ thống. Trường hợp đã đăng ký tờ khai rồi thì chọn chức năng Khai thuế, chọn Kê khai trực tuyến để tiến hành kê khai.
  • Lưu ý: trường hợp đã nhập và kết xuất ra tệp XML từ phần mềm HTKK thì tại bước này, chọn chức năng Khai thuế, chọn Nộp tờ khai XML để tải lên.  
  • Tại giao diện Kê khai trực tuyến, chọn loại tờ khai là TB03/AC – Thông báo kết quả hủy hóa đơn ở mục Tờ khai và nhấn Tiếp tục.
  • Trên giao diện Thông báo kết quả hủy hóa đơn, nhập tất cả các thông tin được yêu cầu rồi nhấn Hoàn thành kê khai.
  • Sau khi đã hoàn thành kê khai, nhấn Ký và nộp tờ khai để hoàn tất thủ tục với cơ quan thuế.

Bước 2: Cập nhật vào hệ thống Fast e-Invoice

 • Vào chức năng Đăng ký hóa đơn\ Hủy hóa đơn\ Cập nhật kết quả hủy hóa đơn
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Cap nhat ket qua huy hoa don

 • Phần Thông tin chung
  • Đơn vị: chọn đơn vị cần cập nhật kết quả hủy hóa đơn trắng chưa sử dụng.
  • Phương pháp hủy: nhập vào phương pháp hủy hóa đơn. 
  • Trạng thái: chọn 1. Chờ duyệt.
 • Thẻ Chi tiết
  • Mã phân loại: chọn Ký hiệu hóa đơn cần cập nhật kết quả hủy. 
  • Các thông tin khác: tự động hiển thị theo Mã phân loại.

Bước 2: Duyệt kết quả hủy hóa đơn

 • Vào chức năng Đăng ký hóa đơn\ Hủy hóa đơn\ Duyệt kết quả hủy hóa đơn
 • Chọn Thông báo kết quả hủy hóa đơn cần duyệt, nhấn vào biểu tượng Duyệt trên thanh công cụ.

Duyet ket qua huy hoa don

 • Lưu ý: 
  • Sau khi Duyệt kết quả hủy hóa đơn thì hệ thống sẽ chặn/không cho phép phát hành đối với Ký hiệu hóa đơn đã duyệt hủy. 
  • Trường hợp sau khi Duyệt, muốn chỉnh sửa thông tin sai sót ở Cập nhật kết quả hủy hóa đơn thì nhấn vào biểu tượng Bỏ duyệt trên thanh công cụ để bỏ duyệt trước.
Cập nhật vào 20 Tháng Tư, 2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap