Hàng bán bị trả lại

Hạch toán

 • Ghi nhận giảm doanh thu:

Ghi giảm TK 5111                                        Hàng bán bị trả lại 

Ghi giảm TK 1111, 1121, 1311      Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

 • Ghi nhận giảm giá vốn hàng bán:

Ghi tăng TK 1551                                        Thành phẩm; Hàng hóa

Ghi giảm TK 6321                        Giá vốn hàng bán

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Nhập kho, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Mã giao dịch = 2 – Nhập hàng bán trả lại.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, mã kho, diễn giải, ngày hóa đơn, trạng thái,…
  • Người mua/Tên đơn vị/Mã số thuế/Địa chỉ: hiển thị ngầm định theo Mã khách.
  • Số hóa đơn/Mẫu số/Ký hiệu: hệ thống tự động cập nhật sau khi phát hành thành công.
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, giá vốn, tiền vốn,…
 • Chọn hóa đơn: chỉ hiển thị đối với hộ kinh doanh sử dụng phương pháp tính giá NTXT.

  • Đặt con trỏ tại mã hàng cần nhập trả lại và nhấn nút Chọn hóa đơn trên thanh công cụ.

  • Nhấn vào biểu tượng Lọc ở trường Số hóa đơn, chọn hóa đơn và nhấn Nhận.

  • Sau khi chọn, chương trình sẽ ngầm định ra thông tin giá của hóa đơn bị nhập trả lại, cho phép sửa lại.
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu nhập kho).

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Giá vốn: người dùng tự nhập hoặc hệ thống tự động tính (tùy thuộc vào phương pháp tính giá xuất kho của mặt hàng trả lại).

  • Đối với phương pháp tính giá NTXT: người dùng tự nhập.
  • Đối với phương pháp tính giá trung bình: người dùng tự nhập hoặc tích chọn ô Giá trung bình để hệ thống tự áp theo giá xuất trung bình tính được sau khi thực hiện Tính giá trung bình cuối kỳ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 1 Tháng Mười Hai, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap