Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn

Hạch toán

Ghi tăng TK 1281                           Tiền gửi có kỳ hạn

       Ghi giảm TK 1111, 1121        Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Chi tiền, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại chi = 3 – Chi khác tiền mặt hoặc 4 – Chi khác tiền gửi ngân hàng.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, số chứng từ, ngày lập, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: loại chi phí, số tiền, diễn giải,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Nghiệp vụ này có thể hạch toán Loại chi = 3 – Chi khác tiền mặt hoặc 4 – Chi khác tiền gửi ngân hàng là tùy vào nội dung nghiệp vụ phát sinh (gửi tiết kiệm từ tài khoản tiền gửi thanh toán hay từ quỹ tiền mặt).
 • Tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng được xác định dựa theo Loại chi khai báo trong Danh mục mã giao dịch
 • Tài khoản tiền gửi tiết kiệm được khai báo ngầm định theo Loại chi phí trong Danh mục loại chi phí.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 1 Tháng Mười Hai, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap