Điều chỉnh số lượng hàng mua

Hạch toán

1. Điều chỉnh giảm số lượng:

Ghi tăng TK 1111, 1121 hoặc giảm 3311          Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải trả nhà cung cấp

Ghi giảm TK 1521, 1551, 6421,…              Nguyên vật liệu; Hàng hóa, thành phẩm; Dịch vụ…

2. Điều chỉnh tăng số lượng:

Ghi tăng TK 1521, 1551, 6421,…                     Nguyên vật liệu; Hàng hóa, thành phẩm; Dịch vụ…

Ghi giảm TK 1111, 1121 hoặc tăng 3311   Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải trả nhà cung cấp

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Mua hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Mã giao dịch = 3 – Điều chỉnh số lượng.

 • Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, mã kho, số hóa đơn, ngày hóa đơn, loại thanh toán,…
  • Số chứng từ: nhập vào số chứng từ dùng để quản lý nội bộ.
  • Số hóa đơn; Mẫu số; Ký hiệu; Ngày hóa đơn: nhập vào thông tin hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp. 
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, chiết khấu, mã thuế,…
  • Số lượng:

Điều chỉnh giảm: nhập số lượng âm.

Điều chỉnh tăng: nhập số lượng dương.

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Mã giao dịch 3 – Điều chỉnh số lượng chỉ áp dụng đối với vật tư tính giá trung bình.
 • Tài khoản vật tư, hàng hóa, dịch vụ được khai báo ngầm định theo Loại chi phí trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ.
 • Tài khoản tiền được xác định dựa theo Loại thanh toán trong Danh mục loại thanh toán.
 • Tài khoản phải trả nhà cung cấp được khai báo ngầm định trong Danh mục khách hàng.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 30 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap