Điều chỉnh giảm công nợ

Hạch toán

Ghi tăng TK 6461                    Chi phí quản lý

Ghi giảm TK 1311        Phải thu khách hàng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Chứng từ khác, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Mã giao dịch= 9 – Khác

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, diễn giải, số chứng từ,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản, phát sinh nợ, phát sinh có,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Nhóm ghi sổ: cho phép nhập liệu các cặp ghi sổ (Nợ/Có) hoặc nhóm ghi sổ (một Nợ nhiều Có, hoặc một Có nhiều Nợ) trên cùng một chứng từ. Lưu ý: giữa các cặp hoặc nhóm ghi sổ phải được phân biệt bằng các Nhóm ghi sổ khác nhau. Nhóm ghi sổ do người dùng tự định nghĩa và nhập vào, có thể là dạng số hoặc dạng chuỗi (ví dụ: 1, 2,…, a, b,…).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 1 Tháng Mười Hai, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap