Điều chỉnh giá mua hàng hóa, dịch vụ

Hạch toán

1. Điều chỉnh giảm giá:

Ghi tăng TK 1111, 1121 hoặc giảm 3311          Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải trả nhà cung cấp

Ghi giảm TK 1521, 1551, 6421,…              Nguyên vật liệu; Hàng hóa, thành phẩm; Dịch vụ…

2. Điều chỉnh tăng giá:

Ghi tăng TK 1521, 1551, 6421,…                     Nguyên vật liệu; Hàng hóa, thành phẩm; Dịch vụ…

Ghi giảm TK 1111, 1121 hoặc tăng 3311   Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải trả nhà cung cấp

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Mua hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Mã giao dịch = 2 – Điều chỉnh giá.

 • Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, mã kho, số hóa đơn, ngày hóa đơn, loại thanh toán,…
  • Số chứng từ: nhập vào số chứng từ dùng để quản lý nội bộ.
  • Số hóa đơn; Mẫu số; Ký hiệu; Ngày hóa đơn: nhập vào thông tin hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp. 
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, chiết khấu, mã thuế,…
  • Giá:

Điều chỉnh giảm giá: nhập giá âm.

Điều chỉnh tăng giá: nhập giá dương.

 • Chọn hóa đơn: chỉ hiển thị đối với hộ kinh doanh sử dụng phương pháp tính giá NTXT.

  • Đặt con trỏ tại mã hàng cần điều chỉnh giá và nhấn nút Chọn hóa đơn trên thanh công cụ.

  • Nhấn vào biểu tượng Lọc ở trường Số hóa đơn, chọn hóa đơn và nhấn Nhận.

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Số lượng: nhập vào để hỗ trợ tính toán giá trị tăng/giảm giá, không ghi tăng số lượng trong sổ kho ở nghiệp vụ này.
 • Giá: nhập vào chênh lệch mức giá tăng, giảm so với giá mua ban đầu.
 • Tài khoản vật tư, hàng hóa, dịch vụ được khai báo ngầm định theo Loại chi phí trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ.
 • Tài khoản hạch toán tiền được xác định dựa theo Loại thanh toán trong Danh mục loại thanh toán.
 • Tài khoản phải trả nhà cung cấp được khai báo ngầm định trong Danh mục khách hàng.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 30 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap