1. Trang chủ
 2. Danh sách vé

Danh sách vé

Chức năng

 • Báo cáo thể hiện trạng thái của vé điện tử sau khi phát hành (Đã xác thực, bị hủy/xóa bỏ, bị treo).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn/ Báo cáo/ Danh sách vé.
 • Lọc thông tin cần lên báo cáo:

 • Kết quả báo cáo: 

 • Giải thích một số tính năng trên thanh công cụ tại màn hình kết quả báo cáo:

  • Xem bản thể hiện vé điện tử: chọn vé cần xem, nhấn vào biểu tượng In trên thanh công cụ để xem và tải về bản thể hiện vé điện tử dưới dạng tệp PDF.
  • Tải về tệp vé điện tử: chọn vé cần tải, nhấn vào biểu tượng Tải tệp chứng từ trên thanh công cụ để tải vé điện tử về dưới dạng tệp XML.
  • Cập nhật trạng thái chứng từ treo: chọn vé cần cập nhật, nhấn vào biểu tượng Cập nhật trạng thái chứng từ treo trên thanh công cụ để xử lý trạng thái treo của vé:
  • 1. Nếu vé đã được phát hành thành công thì vé sẽ được chuyển sang Trạng thái = Đã xác thực.
  • 2. Nếu vé vẫn chưa phát hành được thì sẽ được chuyển về Trạng thái = Chưa xác thực. Tại trạng thái này, người dùng mới có thể vào chức năng Phát hành vé để lọc thấy và phát hành lại.

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 25 Tháng Tám, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap