1. Trang chủ
  2. Danh sách vật tư NTXT âm

Danh sách vật tư NTXT âm

Chức năng

  • Cung cấp danh sách các vật tư tính giá nhập trước xuất trước không tính giá được do xuất âm kho.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Kế toán\ Xử lý…\ Danh sách vật tư NTXT âm.
  • Màn hình kết quả:

Danh sách vật tư nhập trước xuất trước âm

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 14 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
  • 0 Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
  • Copy Link
  • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap