1. Trang chủ
 2. Danh sách phiếu xuất

Danh sách phiếu xuất

Chức năng

 • Cho phép xem trực tiếp trên ứng dụng di động danh sách phiếu xuất điện tử sau khi phát hành.
 • Lưu ý: báo cáo lên cả các phiếu xuất được cập nhật tại các phần mềm ứng dụng khác nhưng được kết nối, phát hành trên hệ thống Fast e-Invoice.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Báo cáo\ Danh sách phiếu xuất.

 • Khai báo thông tin màn hình lọc:

 • Màn hình kết quả báo cáo: 

 • Xem thông tin chi tiết phiếu xuất: nhấn vào phiếu xuất cần xem.

 • Xem bản thể hiện phiếu xuất điện tử (PDF): chạm và giữ phiếu xuất cần xem, kéo từ phải sang trái và nhấn nút Xem.

Tại màn hình bản thể hiện, cho phép:

1. Nhấn nút thứ nhất để tải tệp dữ liệu phiếu xuất điện tử gốc (XML).

2. Nhấn nút thứ hai để tải bản thể hiện phiếu xuất điện tử (PDF).

3. Nhấn nút thứ ba để in bản thể hiện.

 • Tải về tệp dữ liệu phiếu xuất điện tử gốc (XML): chọn phiếu xuất cần tải, kéo từ phải trang trái và nhấn nút Tải tệp hóa đơn.

 • Lưu ý: trường hợp muốn xem kết quả báo cáo dạng bảng (mỗi phiếu xuất hiển thị trên một dòng) thì tại màn hình lọc chọn Hiển thị dạng báng.
Cập nhật vào 17 Tháng Tám, 2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap