Danh sách hóa đơn đầu vào

Chức năng

 • Dùng để quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu hóa đơn điện tử mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ (bao gồm tệp XML và bản thể hiện hóa đơn điện tử). 

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Hóa đơn đầu vào/ Danh sách hóa đơn đầu vào.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Nhấn nút Lấy dữ liệu và chọn têp XML cần cập nhật.

 • Thông tin chung:
  • Khai báo đơn vị.
  • Các thông tin khác: mst người bán, tên người bán, mst người mua, tên đơn vị, số hóa đơn, mẫu số, ký hiệu,… sẽ được cập nhật tự động từ tệp dữ liệu hóa đơn điện tử (XML) và không được phép sửa lại.
  • Trạng thái:

1 – Sai thông tin: được hệ thống tự động thể hiện nếu có thông tin sai khác giữa hóa đơn và đơn vị đang cập nhật (như: tên,  địa chỉ, mã số thuế).

2 – Đúng thông tin: thể hiện trạng thái này nếu thông tin đã khớp đúng.

3 – Đã kiểm tra: trạng thái này cho phép người dùng chủ động cập nhật (bỏ qua) sau khi hệ thống phát hiện sai thông tin (nếu cần).

 • Thẻ thông tin Người bán: thể hiện thông tin người bán từ tệp dữ liệu XML.

 • Thẻ thông tin Người mua: thể hiện thông tin người mua từ tệp dữ liệu XML.

 • Thẻ thông tin Chữ ký số: thể hiện thông tin chữ ký số và ngày ký số của người bán và cơ quan thuế.

 • Thẻ Kiểm tra: thể hiện chi tiết thông tin sai khi trạng thái chứng từ = 1 – Sai thông tin.

 • Nhấn Lưu.
 • In hóa đơn:

Lưu ý

 • Tiện ích:

  • Tiện ích Kiểm tra thông tin người bán: chương trình sẽ tự động kết nối API và trả về kết quả thông tin người bán tương ứng.
  • Tiện ích Cập nhật bản thể hiện: cho phép tải lên bản thể hiện PDF gốc của hóa đơn (nếu có).
  • Tiện ích Lấy dữ liệu từ thư điện tử (Email): chương trình sẽ tự động lấy các tệp XML và PDF của hóa đơn đầu vào trong hộp thư điện tử được khai báo tại chức năng Khai báo thông tin thư điện tử nhận hóa đơn (nếu có).
 • Lấy dữ liệu từ Tổng cục Thuế:
  • Bước 1: Đăng nhập hệ thống hóa đơn điện tử cơ quan thuế.

Nhấn nút Xử lý trên thanh công cụ và chọn Đăng nhập hệ thống…

Khai báo các thông tin đăng nhập hệ thống cơ quan thuế:

Mã số thuế: chọn mã số thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

Đơn vị: chọn đơn vị đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Tên đăng nhập: khai báo tên đăng nhập trên hệ thống hóa đơn điện tử của thuế, được ngầm định bằng mã số thuế được chọn ở trên và cho phép nhập lại.

Mật khẩu: nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản trên hệ thống hóa đơn điện tử của thuế.

  • Bước 2: Lấy dữ liệu 

Nhấn nút Xử lý trên thanh công cụ và chọn Lấy dữ liệu…

Màn hình điều kiện lọc: 

Tên đăng nhập/Đơn vị: chỉ hiển thị khi đã thực hiện Đăng nhập hệ thống bước trên.

Khai báo các thông tin lọc mong muốn và nhấn Nhận.

 • Khai báo ngầm định đơn vị: nhấn nút Khai báo tham số ngầm định trên thanh công cụ, chọn đơn vị và nhấn Nhận. Khi tạo mới chứng từ, chương trình sẽ tự động ngầm định theo thông tin này.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 16 Tháng Năm, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap