1. Trang chủ
 2. Danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Chức năng

 • Báo cáo thể hiện trạng thái của chứng từ khấu trừ thuế điện tử sau khi phát hành (Đã xác thực, bị hủy/xóa bỏ, bị treo).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn/ Báo cáo/ Danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN .
 • Lọc thông tin cần lên báo cáo:

 • Kết quả báo cáo: 

 • Giải thích một số tính năng trên thanh công cụ tại màn hình kết quả báo cáo:

  • Xem bản thể hiện chứng từ khấu trừ thuế điện tử: chọn chứng từ cần xem, nhấn vào biểu tượng In trên thanh công cụ để xem và tải về bản thể hiện dưới dạng tệp PDF.
  • Tải về tệp chứng từ khấu trừ thuế điện tử: chọn chứng từ cần tải, nhấn vào biểu tượng Tải tệp chứng từ trên thanh công cụ để tải chứng từ điện tử về dưới dạng tệp XML.
  • Cập nhật trạng thái chứng từ treo: chọn chứng từ cần cập nhật, nhấn vào biểu tượng Cập nhật trạng thái chứng từ treo trên thanh công cụ để xử lý trạng thái treo của chứng từ:
  • 1. Nếu chứng từ đã được phát hành thành công thì hóa đơn sẽ được chuyển sang Trạng thái = Đã xác thực.
  • 2. Nếu chứng từ vẫn chưa phát hành được thì sẽ được chuyển về Trạng thái = Chưa xác thực. Tại trạng thái này, người dùng mới có thể vào chức năng Phát hành chứng từ khấu trừ thuế điện tử để lọc và phát hành lại.
  • Gửi lại thông tin qua thư điện tử: chọn chứng từ cần gửi lai để gửi lại thông tin chứng từ khấu trừ thuế điện tử qua thư điện tử cho nhân viên.
  • Thay đổi thông tin thư điện tử: trường hợp địa chỉ thư điện tử của nhân viên hệ thống ghi nhận khi phát hành bị sai, muốn gửi lại theo địa chỉ thư điện tử mới thì sử dụng tính năng này.

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 18 Tháng Bảy, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap