Danh mục tài khoản

Chức năng

 • Danh mục tài khoản dùng để khai báo các đối tượng tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí,… cần theo dõi và quản lý tại đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Danh mục\ Danh mục tài khoản.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh mục tài khoản

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Tài khoản: nhập mã ký hiệu cho các đối tượng cần quản lý. Lưu ý: không được bao gồm các ký tự đặc biệt (‘`~!@#$%^&*(),;”<>?/\,_, và các ký hiệu đặc biệt khác). 
  • Loại tài khoản: chọn đúng các loại sau: 10 – Tiền, 20 – Phải thu, 30 – Phải trả, 40 – Hàng hóa, vật tư, 50 – Doanh thu, 60 – Chi phí, 90 – Khác.
 • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 19 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap