Danh mục quỹ tiền mặt

Chức năng

 • Danh mục quỹ tiền mặt dùng để khai báo các quỹ tiền mặt cần theo dõi tại đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Danh mục\ Danh mục quỹ tiền mặt.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh mục quỹ tiền mặt

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Mã quỹ: nhập mã ký hiệu cho quỹ tiền mặt. Lưu ý: không được bao gồm các ký tự đặc biệt (‘`~!@#$%^&*(),;”<>?/\,_, và các ký hiệu đặc biệt khác). 
  • Tài khoản: chọn tài khoản (đối tượng ghi sổ sách kế toán) tương ứng cho Mã quỹ.
 • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 19 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap