Danh mục ngoại tệ

Chức năng

 • Danh mục ngoại tệ dùng để khai báo các đồng tiền phục vụ cho việc lập các chứng từ hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn\ Danh mục\ Danh mục ngoại tệ.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Số lẻ: cho phép đọc đến n số lẻ, tùy thuộc vào phần lẻ của đơn vị tiền tệ khai báo. Ví dụ: đồng Việt Nam là 0 số lẻ, đồng đô la Mỹ là 2 số lẻ.
  • [1]: dùng trong một số trường hợp có câu giới thiệu trước khi đọc tiền. Tuy nhiên, ít được sử dụng trong thực tế nên nên có thể không nhập ô này. Ví dụ: Nhập vào chuỗi Tiền đô la Mỹ, khi đọc 1.000 USD, chương trình sẽ hiển thị bằng chữ: Tiền đô la Mỹ: Một nghìn đô la chẵn.
  • [2]: tên đồng tiền khi đọc. Ví dụ: tiền Việt nam là đồng (Một trăm đồng), tiền Mỹ  là đô la Mỹ (Một trăm đô la Mỹ).
  • [3]: phần nối giữa tiền chẵn và lẻ (nếu có), thường là: và (and). Ví dụ: Một trăm đô la Mỹ và hai mươi xu.
  • [4]: đơn vị nhỏ nhất của đồng tiền. Ví dụ: đô là Mỹ là xu (cent),…
  • [5]: thường dùng khi đồng tiền đọc không có số lẻ, thường là: chẵn (only), có thể không nhập ô này. Ví dụ: Một ngàn đồng chẵn.
 • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 15 Tháng Tư, 2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap