Danh mục mã giao dịch

Chức năng

 • Danh mục mã giao dịch dùng để khai báo các loại giao dịch cho các chứng từ kế toán phát sinh (như: thu tiền, chi tiền, mua hàng, bán hàng, nhập kho, xuất kho…).
 • Hệ thống đã tạo và ngầm định sẵn các mã giao dịch này, người dùng có thể mở thêm các mã giao dịch mới tùy theo nhu cầu quản lý.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Danh mục\ Danh mục mã giao dịch.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh mục mã giao dịch

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Mã chứng từ: chọn chứng từ cần khai báo. 
  • Loại chứng từ: chọn loại chứng từ cần thêm mã giao dịch.
  • Mã giao dịch: nhập mã cho giao dịch thêm mới (người dùng tự định nghĩa). 
  • Mã quỹ/ Tài khoản ngân hàng: phục vụ cho việc hạch toán (ghi sổ) khi thu, chi tiền bằng tiền mặt và chuyển khoản qua ngân hàng.
  • Lưu ý: chỉ cho phép nhập với Mã chứng từ là PT1 – Thu tiền, PC1 – Chi tiền.
  • Tài khoản: phục vụ cho việc hạch toán (ghi sổ) cho các nghiệp vụ khác liên quan đến nhập kho, xuất kho.
  • Lưu ý: chỉ cho phép nhập với Mã chứng từ là PND – Nhập kho, PXA – Xuất kho và Loại chứng từ 9 – Nhập khác/Xuất khác.
 • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 17 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap