Danh mục loại giá bán

Chức năng

 • Danh mục loại giá bán dùng để định nghĩa các chính sách giá bán theo các đối tượng (kho hàng, khách hàng, nhóm khách hàng).
 • Các chính sách giá (Mã loại) được hệ thống định nghĩa sẵn, người dùng không được phép thêm mới mà chỉ được phép sửa lại Số thứ tự ưu tiên hiển thị giá khi lập Phiếu bán hàng (trường hợp thỏa đồng thời nhiều chính sách giá tại cùng một thời điểm).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Bán hàng…\ Danh mục loại giá bán.
 • Tại màn hình hiển thị các loại giá bán, chọn biểu tượng Sửa trên thanh công cụ.

 • Khai báo Số thứ tự ưu tiên cho Mã loại giá.
 • Nhấn Lưu.
 • Lưu ý: 
  • Xem thêm chức năng Danh mục giá bán và 2 tham số tùy chọn Cách xử lý giá bán khi có nhiều chính sách giá, Cách xử lý giá bán khi có nhiều chính sách giá cùng thứ tự ưu tiên (ở chức năng Khai báo các tham số tùy chọn – phân hệ công ty).

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 26 Tháng Năm, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap