Danh mục khách hàng

Chức năng

 • Danh mục khách hàng dùng để khai báo và theo dõi các thông tin liên quan đến khách hàng, nhà cung cấp, phục vụ cho việc lập các chứng từ kế toán phát sinh.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn\ Danh mục\ Danh mục khách hàng.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Giải thích một số trường thông tin thẻ Thông tin chính:
  • Địa chỉ/ Mã số thuế/ Căn cước công dân/ Tài khoản ngân hàng/ Tên ngân hàng/ Hình thức thanh toán: thông tin ngầm định khi lập hoá đơn cần phát hành.
  • Thư điện tử (Email): khi phát hành hóa đơn điện tử, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin hoá đơn cho người mua theo địa chỉ khai báo tại trường này.
  • Đối tác: khai báo tên người đại diện mua hàng ngầm định khi lập hóa đơn.
  • Chọn Loại khách hàng: dùng để theo dõi và quản lý dữ liệu theo loại đối tượng.
 • Tiện ích lấy thông tin khách hàng tự động:
  • Chương trình cho phép nhập Mã số thuế, hệ thống sẽ tự động kết nối API với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và trả về kết quả thông tin Tên khách hàng, Địa chỉ tương ứng.
  • Thao tác: sau khi nhập xong mã số thuế, nhấn phím mũi tên xuống, hệ thống sẽ trả về thông tin Tên khách hàng, Địa chỉ.

 • Giải thích một số trường thông tin thẻ Mẫu in:
  • Người đại diện/ Chức vụ: thông tin ngầm định khi in các biên bản liên quan đến việc thu hồi, điều chỉnh, hủy hóa đơn điện tử.

Danh mục khách hàng - Thẻ khác

 • Giải thích một số trường thông tin thẻ Khác:
  • Tài khoản phải thu/Tài khoản phải trả: phục vụ cho việc hạch toán (ghi sổ) trong các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, thanh toán…
  • Không kiểm tra mã số thuế: hệ thống luôn kiểm tra tính hợp lệ của Mã số thuế. Trường hợp các đơn vị, tổ chức nước ngoài có thông tin mã số thuế đặc thù, không theo qui tắt qui định thì phải tích chọn thông tin này để hệ thống vẫn cho tạo mới mã.
 • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 24 Tháng Năm, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap