Danh mục chiết khấu

Chức năng

 • Danh mục chiết khấu dùng để khai báo các chính sách chiết khấu theo từng đối tượng với mức độ ưu tiên và cách tính tương ứng.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Bán hàng…\ Danh mục chiết khấu.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Loại chiết khấu: khai báo chính sách chiết khấu theo từng đối tượng cụ thể.
  • Mức độ ưu tiên: khai báo đối với trường hợp thỏa đồng thời nhiều chính sách chiết khấu tại cùng một thời điểm.
  • Ck theo số tiền:

Chiết khấu sẽ được giảm theo số tiền, nếu không tích chọn chiết khấu sẽ được giảm theo tỷ lệ.

Tùy chọn này chỉ có thể khai báo khi Loại chiết khấu là 10 – Vật tư.

  • Tính trên tiền hàng: chiết khấu sẽ được giảm trên thành tiền, nếu không tích chọn chiết khấu sẽ được giảm trực tiếp trên giá bán.
 • Nhấn Lưu.
 • Lưu ý: 

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 26 Tháng Năm, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap