Đăng ký sử dụng theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: lập tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

 • Truy cập vào Cổng thông tin điện tử Tổng Cục thuế và điền các thông tin tại Tờ khai đăng ký/ thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (mẫu số 01) ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
 • Trong tờ khai Mẫu số 01, tại mục Áp dụng hóa đơn điện tử, tích chọn Không có mã của Cơ quan thuế.
 • Lưu ý:
  • Trong vòng 01 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 02 về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận.
  • Nếu được chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử, Doanh nghiệp cần tiến hành hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.
  • Nếu cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn của Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Bước 2: lập quyết định sử dụng, tạo hóa đơn mẫu và thông báo phát hành

 • Sau khi hoàn thành bước 1 và được Tổng Cục thuế chấp nhận, Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục tiếp theo để phát hành hóa đơn điện tử theo trình tự: lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, tạo hóa đơn mẫu và thông báo phát hành gửi lên cơ quan thuế .
 • Thủ tục tương tự như Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC.
Cập nhật vào 19 Tháng Tư, 2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap