Chi ứng trước tiền mua hàng hóa, dịch vụ

Hạch toán

Ghi giảm TK 3311                               Phải trả nhà cung cấp

Ghi giảm TK 1111,1121            Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Chi tiền, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại chi = 1 – Chi công nợ tiền mặt hoặc 2 – Chi công nợ tiền gửi ngân hàng.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, số phiếu chi, ngày lập,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: loại công nợ, tiền, diễn giải,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 1 Tháng Mười Hai, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap