Chi tiền kèm phí ngân hàng

Hạch toán

 • Ghi nhận phí ngân hàng

Ghi tăng TK 6461                              Chi phí quản lý

Ghi giảm TK 1121                  Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện 

 • Vào phân hệ Kế toán\ Chi tiền, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại chi = 2 – Chi công nợ tiền gửi ngân hàng hoặc 4 – Chi khác tiền gửi ngân hàng.

 • Thẻ Chi tiết: cập nhật tương tự như các nghiệp vụ khác.
 • Thẻ Phí ngân hàng: cập nhật Loại chi phí, số tiền phí, diễn giải.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 1 Tháng Mười Hai, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap