Chi phí mua hàng

Hạch toán

Ghi tăng TK 1521, 1551                                     Nguyên vật liệu; Hàng hóa, thành phẩm

    Ghi giảm TK 1111, 1121 hoặc tăng 3311        Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải trả nhà cung cấp

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Mua hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Mã giao dịch = 4 – Chi phí mua hàng.

 • Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, mã kho, số hóa đơn, ngày hóa đơn, loại thanh toán,…
  • Số chứng từ: nhập vào số chứng từ dùng để quản lý nội bộ.
  • Số hóa đơn; Mẫu số; Ký hiệu; Ngày hóa đơn: nhập vào thông tin hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp. 
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, chiết khấu, mã thuế,…
 • Chọn hóa đơn mua: chỉ hiển thị đối với hộ kinh doanh sử dụng phương pháp tính giá NTXT.

  • Đặt con trỏ tại mã hàng cần chọn hóa đơn và nhấn nút Chọn hóa đơn trên thanh công cụ.

  • Chọn Mã nhà cung cấp xong, nhấn vào biểu tượng Lọc ở trường Số hóa đơn. Sau đó, chọn hóa đơn và nhấn Nhận.

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 30 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap