Chi mua hàng hóa, dịch vụ thanh toán ngay

Hạch toán

Ghi tăng TK 1521, 1551, 6421,…                  Nguyên vật liệu; Hàng hóa, thành phẩm;  Dịch vụ…

      Ghi giảm TK 1111, 1121              Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Chi tiền, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại chi = 3 – Chi khác tiền mặt hoặc 4 – Chi khác tiền gửi ngân hàng.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, số phiếu chi, ngày lập,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: loại chi phí, tiền, diễn giải,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Tài khoản tiền được xác định dựa theo khai báo Loại chi trong Danh mục mã giao dịch
 • Tài khoản liên quan vật tư, hàng hóa, dịch vụ được khai báo ngầm định theo Loại chi phí trong Danh mục loại chi phí.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 30 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap